Spracovanie osobných údajov

Dávam súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za účelom bližšie vymedzeným v súhlase. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania správcu. Udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Osobné údaje môžu byť postúpené vybraným tretím osobám uvedeným v súhlase.

Zvečnite svoje fotografie. Na plátno, plagát či do albumu.

Chcete profesionálny fotoobraz na plátne, štýlový plagát alebo radšej klasické súbor fotiek, ktoré si založíte do albumu? Môžete tvoriť i koláže. Vaše fotky ihneď vytlačíme a do týždňa budú u vás.

Fotokniha

Zvoľte si formát a počet stránok


Strany si môžete prikúpiť po 2 stránkach.