Využite akčné zlavy až do výšky 30% na vybrané rozmery do konca mája 2021 !!!

Spracovanie osobných údajov

Dávam súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za účelom bližšie vymedzeným v súhlase. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania správcu. Udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Osobné údaje môžu byť postúpené vybraným tretím osobám uvedeným v súhlase.

Preneste svoje fotografie na skutočné plátno

Nahrajte jednu alebo viac fotografií, ktoré chcete zvečniť na plátno. Môžete vytvoriť aj koláž. Obraz ihneď vytlačíme a natiahneme na rám. Do týždňa vám bude visieť doma na stene.

Vyberte fotografiu. Ďalšie budete môcť pridať v nasledujúcom kroku.
Fotografiu môžete vybrať rovno z počítača, mobilu alebo z našej fotobanky

Prezrieť fotobanku

? Pomoc s rozlíšením fotografie a pomerom strán